Novinky

01. 11. 2020

Oznámení o změně

Dnem 1. ledna 2021 nabude účinnosti Všeobecné oprávnění Českého telekomunikačního úřadu č. VO-S/1/08.2020-9, ze dne 18. srpna 2020, kterým se mění Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn („dále jen Opatření ČTÚ“) které stanoví: „poskytovatel služby přístupu k internetu v pevném místě při plnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, uvede ve Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací, konkrétní rychlosti a popis vlivu odchylek a výkon práv podle specifikací uvedených v Příloze č. 1 k tomuto všeobecnému oprávnění.“

 Oznámení o změně smluvních podmínek společnosti D-H-T

Vrátit se