O společnosti

Společnost D-H-T SYSTEMS s.r.o. je lokálním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. Je stabilním, spolehlivým a důvěryhodným partnerem, jehož pozice na trhu umožňuje vytvářet nové příležitosti a sledovat nejnovější trendy v oblasti informačních a telekomunikačních služeb a neustále pracovat na rozvoji nových produktů a řešení. Společnost přináší možnost budovat dlouhodobé společné projekty jak se zákazníky, tak s partnery a dodavateli.

D-H-T SYSTEMS s.r.o. poskytuje profesionální služby v oblasti podnikové telefonie, multimédií a systémové integrace. Dále je také poskytovatelem ICT služeb, jejichž významnou část tvoří tzv. řízené (managed) služby, především Managed WAN a LAN, dále služby v oblasti Hostingu, virtualizace IT prostředí až po kompletní outsourcing IT.

Politika EMS, etické zásady podnikání.

Jedním ze strategických cílů D-H-T SYSTEMS s.r.o. je neustálé zlepšování procesů ve vztahu k životnímu prostředí (politika EMS) a její prosazování je závazné pro všechny zaměstnance. D-H-T SYSTEMS s.r.o. se dále zavázala ke společensky a sociálně odpovědnému chování při všech jejích činnostech. Věříme, že je to nejlepší způsob, jak chránit dobré jméno společnosti a zajistit vytváření skutečné hodnoty. Etické zásady podnikání společnosti ji zavazují k dosahování a udržování nejvyšších standardů v chování vůči všem oprávněně zainteresovaným stranám.

  • Certifikace Pobočkové ústředny SIEMENS HIPATH, 2N TELEKOMUNIKACE, Panasonic, ALCATEL
  • Certifikace Aktivní prvky CISCO, HP, PLANET , ZYXEL
  • Certifikace Microsoft
  • Certifikace Datové spoje ALCOMA, MIKROTIK, MOTOROLA, UBIQUITI
  • Oprávnění k montáži a opravám elektrických zařízení